Drug Synthroid Online (Levothyroxine) is used for treating low thyroid hormone levels and certain types of goiters. Abilify (Aripiprazole) is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder, depression. Click to see full text here:

Dag Hammarskjölds Uppsala

Uppsala i Dag Hammarskjölds fotspår

[Dag Hammarskjöld] [Barndom och studietid] [Dag Hammarskjölds Uppsala] [Film om Dag Hammarskjöld] [Dag Hammarskjöld – the Peacemaker]

Dag Hammarskjöld betraktade Uppsala som sin hemstad – här bodde han i tjugo år och här finns också hans grav. Besök gärna några av de platser där han levde och verkade mellan åren 1907 och 1930!


Visa större karta


Uppsala slott (A)

Slottet i Uppsala.

Slottet. Foto: Uppsala kommun

Slottet, som började byggas 1549, var Dag Hammarskjölds barndomshem. Hans far var landshövding och hade därför sin tjänstebostad här. Granne med slottet är Svandammen (bilden) och Botaniska trädgården, där Dag tidigt fick ett intresse för blommor och insekter.


Villavägen 3: Privatskolan Tomtebo (B)

Villa Tomtebo.

Villa Tomtebo

Som sexåring började Dag i skolan, hos tant Hildur. Skolan låg till en början i Hildur Akselssons föräldrahem, Villa Tomtebo. Villan byggdes på 1880-talet och ägdes fram till 1913 av överbibliotekarien vid Carolina Rediviva, far till Dags fröken. Villa Tomtebo har kvar det mesta av sitt ursprungliga utseende.


Skolgatan 2: Katedralskolan (C)

Katedralskolan i Uppsala.

Katedralskolan i Uppsala

När Dag var elva började han i Uppsala högre allmänna läroverk, som låg i den byggnad vi nu kallar Katedralskolan. Katedralskolan har byggts ut sedan dess men huvudbyggnaden ser i princip likadan ut än idag. Även i bland annat entrén och den stora trapphallen skulle Dag Hammarskjöld fortfarande känna igen sig.


Biskopsgatan 3: Uppsala universitet (D)

Uppsala universitet, huvudbyggnaden.

Universitetshuset

Dag Hammarskjöld läste hela sin grundutbildning vid Uppsala universitet. Han hann ta två kandidatexamina och en licentiatexamen före sin 25-årsdag, samtidigt som han var aktiv på Uplands nation och arbetade i Arbetslöshetskommittén i Stockholm. Universitetshuset är universitetets huvudbyggnad.


S:t Larsgatan 11: Uplands nation (E)

Uplands nation i Uppsala

Uplands nation

Dag Hammarskjöld var medlem och förste kurator i Uplands studentnation. Nationen har anor från 1600-talet men finns i byggnaden på S:t Larsgatan sedan 1825.


Gamla kyrkogården (F)

Dag Hammarskjöld ligger begravd i Uppsala

Dag Hammarskjöld 29.7 1905 – 18.9 1961

Efter flygolyckan 1961 fördes Dag Hammarskjöld i kortege till Uppsala och begravdes i kungen och drottningens närvaro. Han ligger i den hammarskjöldska familjengraven på Gamla kyrkogården.