Dag Hammarskjöldsamlingen på KB

Dag Hammarskjöldsamlingen på Kungliga biblioteket

Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets personal besökte Högsta Domstolen och Kungliga biblioteket för att lära mer om svensk rätt och om Dag Hammarskjöld, både som privatperson och som generalsekreterare.

HDDag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets personal hade privilegiet att besöka Högst Domstolen (HD) och se den pampiga byggnaden, Bondeska palatset, från insidan. Målet för besöket var att se biblioteket och träffa bibliotekarien Sofia Sternberg. Under besöket deltog även två justitiesekreterare och en administrativ fiskal som berättade om arbetet på HD i allmänhet och om deras specifika arbetsuppgifter i synnerhet. Det var extra intressant att höra hur viktigt HD:s bibliotek och bibliotekariens hjälp är för dem i jakten på svensk och nordisk litteratur från både nutid och äldre material från 1800-talet och början av 1900-talet.

KBEfter besöket på HD stod Kungliga biblioteket (KB) och Dag Hammarskjöldsamlingen på tur.  Samlingen består av ca 140 kapslar med dokument och mindre föremål som Dag Hammarskjöld testamenterade till KB. Förra året blev samlingen ett Världsarvsminne vilket innebär att den ingår i UNESCO:s världsminnesprogram och bedöms att vara av intresse för hela världen. Programmet stödjer bevarandet av dokument, samlingar och arkiv.

Mycket av materialet i kapslarna är FN-dokument av olika slag från tiden för när Dag Hammarskjöld var generalsekreterare, mellan 1953 och 1961. Kapslarna innehåller också hans fotoalbum, små teckningar från tidig barndom, examensbeviset från juristutbildningen vid Uppsala universitet.

Här finns även bevarat det som fanns i hans portfölj vid flygplanskraschen 1961. Det är böcker som han hade tagit med sig för att läsa på planet och den översättning som han höll på att arbeta med av den tyska filosofen Martin Bubers verk ”Jag och du”. Även Dag Hammarskjölds diplomatpass och hans plånbok med alla små kort och små lappar som man vanligt vis har i sin plånbok finns bevarade.

Denna samling ger en fantastisk förståelse för människan Dag Hammarskjöld och är en unik källa för studier och forskning i ämnet.

Kommentarer inaktiverade.