Frågor och svar

Frågor och svar om nya Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Många studenter och andra besökare har hittat tillbaka till Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket efter flytten till Slottsgränd 3. Det är vi glada för! Vi får många frågor och kommentarer om biblioteket och försöker besvara några av dem här nedan. Fortsätt att ställa frågor till oss eller lämna kommentarer via vår tyck-till-låda vid entrén.

Dag Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala

Det är så få studieplatser. Har det blivit färre?
Ja antalet studieplatser har halverats jämfört med våra tidigare lokaler på Klostergatan. P g a husets beskaffenhet dvs. ventilation, brandsäkerhet och rummens utformning så får vi inte ha fler studieplatser. Studieplatser finns även i kvarteret Munken, och på Carolina Rediviva. Det kommer i framtiden att erbjudas fler studieplatser inom campusområdet.

Det är mycket störande ljud. Varför och vad gör ni åt det?
Det pågår fortfarande arbeten i huset. Hantverkare är på plats. De är vidtalade och försöker i möjligaste mån utföra sitt arbete på morgonen innan studenterna är på plats. Tyvärr måste visst arbete göras även mitt på dagen, vilket vi beklagar. Husets konstruktion med stora trapphus i sten gör att alla ljud förstoras och fortplantar sig. Vi är medvetna om det och arbetar med olika akustiklösningar. Vi påminner även dig som besökare att hålla en låg samtalston!

Finns det tysta läsesalar?
Vi menar att alla boksalar är tysta läsesalar. Salarna innehåller dock böcker vilket innebär att besökare såväl som bibliotekarier måste gå ut och in i rummen vilket kan upplevas som störande. Prova dig fram vilket rum passar dig bäst!

Finns det grupprum och kan man boka dem?
Ja, det finns ett par mindre rum som vi kallar grupprum. I dessa rum är det tillåtet att föra diskussion i normal samtalston. Rummen kan dock inte bokas och andra besökare måste kunna få tillgång till boksamlingarna i dessa rum.

Var kan jag prata i mobiltelefon?
Tyvärr har vi inget telefonrum. Du kan använda foajérna på plan 2 och 3, samt upphållsrummet på plan 1. Tänk på att husets akustik gör att ljud lätt fortplantar sig så håll därför en låg samtalston.

Var kan jag återlämna lästa böcker på de olika våningsplanen?
På plan 2 kan du ställa böckerna i rum 104 (Lilla rummet närmast larmbågarna) på avsedda hyllor. Vid återlämningsautomaten finns en större bokvagn som du också kan använda. På plan 3 står bokvagnar uppställda i foajén. Fler bokhyllor kommer att komma.

Kommer det att finnas skåp där jag kan låsa in mina saker?
Nej. Det kommer inte att finnas skåp där du kan låsa in saker. Det är främst på grund av utrymmesskäl. Erfarenheten är också att böcker låses in i skåpen vilket gör att de inte blir tillgängliga för alla. Det tycker vi är tråkigt.

Kan ni ställa dit fler cykelställ?
Det finns 300 cykelställ varav merparten är utmed trädgårdens västra sida med ingång från Slottsgränd. Det finns 200 läsplatser så vi tycker att det bör räcka.

Kan ni sätta upp skyltar? Jag hittar inte.
Rumsskyltar, orienteringstavlor, entréskylt och så kallade pictogram för t ex WC, kopiering o dyl. alla med punktskrift kommer att sättas upp inom kort. Skyltning för bokhyllor kommer också snart. Under våren kommer digitala informationstavlor sättas upp i foajén, samt skyltar utomhus.

Datorsalen är för stor. Kan ni inte låna ut lap-tops?
Datorsalen är 100 kvm och har 6 m till tak. Det är den salen som rymmer flest personer och kommer därför att användas när vi har vår biblioteksundervisning. På samma vis som i våra gamla lokaler kommer den att stängas av vid dessa tillfällen men stå öppen när ingen undervisning sker. Eftersom inte alla äger eller av olika anledningar inte har med en egen lap-top till biblioteket måste vi kunna erbjuda datorer. Datorerna är stationära och uppkopplade till det fasta nätverket vilket är nödvändigt för att hålla olika mjukvaror uppdaterade. Vi kommer inte ha några lap-tops för utlån i nuläget.

Kan ni inte sätta upp upptagetskyltar på dörrarna in till läsesalarna och grupprummen?
Läsesalarna och grupprummen innehåller litteratur som måste vara åtkomlig för alla, både för studenter, doktorander, forskare och övriga besökare, samt bibliotekarier. Inga rum i biblioteket kan reserveras.

Det är fullt! Kan ni sätta in fler bord och stolar i pausrummet, plan 1?
Antalet bord och stolar är anpassat efter antalet personer som får vistas i pausrummet med hänsyn till ventilation och säkerhet när det gäller brand och utrymning. Tyvärr blir det inte fler bord än vad som finns nu. Fler höga pallar är på gång.

Vi hänvisar till Munken – en kort promenad från biblioteket – som har ett stort och fint studentutrymme med många mikrovågsugnar. På Carolina Rediviva finns också mikrovågsugnar och en servering med försäljning av kaffe, smörgåsar och enklare lunchrätter. Du kan även besöka någon av de närliggande nationerna: Östgöta, Västgöta eller GH.

Kan ni sätta in fler ståbord i matsalen på Munken?
Frågor och synpunkter kring matsalen i Munken ber vi er att ta upp det med ansvarig där. Vi är ett bibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek och inte en del av Juridiska fakulteten.

Det saknas kylskåp i pentryt. Varför sätter ni inte in ett?
Pausrummet är tänkt som just pausrum med möjlighet till kaffe och enklare förtäring. Det är inte ett kök. Det är inte rustat för matlagning eller förvaring av mat. Därför kommer inga kylskåp sättas in. Användningen av mikrovågsugnarna kommer att utvärderas. Vi märker redan nu att doften av mat sprider sig i huset vilket inte uppskattas av alla. Tips! Det finns jättebra matlådor med inbyggd kylklamp.

Observera att mat är endast tillåten i pausrummet på plan 1/källarplanet.

Väl mött! /Bibliotekspersonalen vid Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Kommentarer inaktiverade.