Fyrisskolan lär om informationssökning

Fyrisskolan lär om informationssökning

Elever från Fyrisskolan, som skriver samhällsvetenskapliga uppsatser, besökte biblioteket för att lära sig om informationssökning.

Fyrisskolan, Uppsala

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket välkomnade torsdagen den 16 oktober en klass i årskurs 3 från Fyrisskolan. De besökte biblioteket tillsammans med Göran Brolund, lärare i samhällskunskap. Målet med deras besök var att hitta vetenskapliga artiklar till en uppsats, men också att få en inblick i bibliotekets breda utbud av elektroniska resurser – databaser och tidskrifter. Redan innan besöket hade eleverna valt ämnen och funderat kring sökord och frågeställningar. Många av eleverna hade inriktat sig på konflikter i olika länder, såsom Afghanistan, Irak och Zimbabwe.

Seminariet startade med att Hanna Flyckt och Sofia Sternberg, bibliotekarier vid Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, presenterade biblioteket och dess resurser. Särskilt lades tonvikt vid databaser inom samhällsvetenskapliga och juridiska ämnen. Eleverna fick sedan arbeta med informationssökning i den datorutrustade Lechesalen med utsikt över Fyrisån.

Uppsala universitetsbiblioteks ämnesguider för:

Kommentarer inaktiverade.