Kulturnatten 2016 välbesökt

Välbesökt KulturNatt på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Under årets KulturNatten stod Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i världshändelsernas centrum när Dag Hammarskjölds resa – från barndomsstaden Uppsala via FN-högkvarteret i New York till hans död i Ndola – och vetorätten i säkerhetsrådet föredrogs av tre olika talare. Evenemanget var mycket välbesökt, det vackra vädret till trots.

September månad visade sig från sin bästa sida med sol och värme när biblioteket, på KulturNatten, slog upp sina portar till de nya lokalerna på Slottsgränd 3. Det bjöds på ett spännande och högaktuellt program som drog storpublik. Programmet bestod bland annat av tre föredrag som alla stämde väl överens med Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets uppdrag: ”Att sprida kännedom om internationella frågor samt verka för internationell förståelse och internationellt samarbete i Dag Hammarskjölds anda”.

KK_2016_1090018_HB

Henrik Berggren i samtal med enhetschef Cecilia Natvig. Foto: Kim Kangaslampi

Dag Hammarskjöld har en stark koppling till Uppsala. Det var där han påbörjade sin resa mot FN-högkvarteret. Staden som han växte upp i och betraktade som sin hemstad. KulturNattens första föredrag Att rädda världen – och sig själv. Dag Hammarskjölds resa från Uppsala slott till FN-skrapan i New York hölls av författaren, journalisten och f d DN-medarbetaren Henrik Berggren. Han bjöd på en historisk tillbakablick där åhörarna fick veta mer om den ensamme svenske ämbetsmannen från Uppsala och mötet med en världsorganisation sönderbruten av stormaktskonflikter. Stormaktskonflikter som kanske delvis kan kännas igen idag.

Hans Corell, f.d. hovrättsråd och rättschef i FN, har även han en stark koppling till Uppsala och Uppsala universitet. Han inledde sitt föredrag med några ord om sin egen studietid och vilka studiekamrater han huserade med på Snerikes nation. Vid tillfället av Dag Hammarskjölds död var Hans Corell student vid Juridiska fakulteten. Efter sin juristexamen från Uppsala universitet tjänstgjorde han vid fler olika svenska domstolar och som hovrättsråd, samt rättschef i Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet och Förenta Nationerna.

Hans Corell om Hammarskjöldkommissionen. Foto: Kim Kangaslampi

Hans Corell om Hammarskjöldkommissionen Foto: Kim Kangaslampi

Under 2013 ingick Hans Corell i ’The Commission of Jurists to inquire into the death of UN Secretary-General Dag Hammarskjöld’. Uppdraget var att svara på frågan om det finns ny bevisning rörande omständigheterna vid Dag Hammarskjölds död. Om detta handlade även hans föredrag, Hammarskjöldkommissionens undersökning av den bevisning som nu finns rörande generalsekreterare Dag Hammarskjölds död. Hans Corell lyfte fram det faktum att det finns nytt material som måste granskas. Bevisning som kanske kan ge oss svaret på vad som hände den där dagen för 55 år sedan, när den förre generalsekreterarens flygplan störtade.

För nästan exakt tre år sedan höll Hans Corell ett anförande i universitetsaulan i anslutning till FN:s före detta generalsekreterare Kofi Annans besök. Där utmanade han Uppsala studenter att starta en kampanj för att stoppa säkerhetsrådets permanenta medlemmars rätt till veto. ”Rule of law is more important than official members”. (Hans Corell, Uppsala 2013)

Den 1 januari 2017 tillträder Sverige för fjärde gången som tillfällig medlem i FN:s säkerhetsråd. Perioden sträcker sig över två år och är ett tillfälle för Sverige att driva aktuella frågor däribland de fem permanenta medlemmarnas bruk av vetorätten.

Daniel Kjellén, the Challenge group

Daniel Kjellén, the Challenge group. Foto: Kim Kangaslampi

Daniel Kjellén från föreningen The Challenge group (Uppsala) tog upp bruket av vetorätten i sitt föredrag Ett nödvändigt ont? Vetot i FN:s säkerhetsråd. The Challenge groups syfte är att sprida kunskap kring och väcka debatt om Förenta Nationernas säkerhetsråd och användande av vetorätten. Föreningen driver kampanjen – Stop Illegitimate Vetoes – (stoppa mindre nogräknade veton). Kampanjen syftar till att sprida information om situationen i konfliktdrabbade utvecklingsländer, och att påverka Sveriges regering att ta ställning för ett mer restriktivt användande av vetot i FN:s säkerhetsråd. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och grundar sina ideal i FN:s mänskliga rättigheter. En högaktuell fråga med tanke på situationen i världen och FN:s allt oftare ifrågasatta mandat och roll.

Alla tre föredragen drog en stor publik det vackra vädret till trots. Både före och efter föredragen fanns möjlighet att se bibliotekets nya lokaler i huset Regnellianum, på Slottsgränd 3. Det fanns även möjlighet att bläddra i någon av de 22 klippböckerna om Dag Hammarskjöld (en privat donation) eller att se någon av de två filmerna Uppsalas Dag Hammarskjöld (2011) och Vägmärken och milstolpar : filmen om Dag Hammarskjöld (1995) producerad av Monika Gutenstam och Kaveh Pouishahidi.

Om du inte hade möjlighet att besöka biblioteket på KulturNatten är du välkommen under bibliotekets ordinarie öppettider. Filmerna och klippböckerna, tillsammans med en mängd litteratur finns tillgängliga.

Lästips

The Hammarskjöld Commission, 2013, Report of the Commission of Inquiry.

Berggren, Henrik, Dag Hammarskjöld. Den inre kompassen, 2016 (Max Ströms förlag) 

Fotnot: Juridiska biblioteket har mer eller mindre funnits allt sedan Uppsala universitets födelse 1477 och biblioteket har hela tiden funnits i eller i närheten av den juridiska fakulteten.

Dag Hammarskjöldbiblioteket är betydligt yngre och grundades 1966 för att hedra minnet av Dag Hammarskjöld.

2013 slogs de två biblioteken samma och blev Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket har som uppgift att se till att biblioteket hålls öppet för alla. Stiftelsen bildades 1990 och består av de tre stiftarna Uppsala kommun, Uppsala universitet och Svenska FN-förbundet.

Kommentarer inaktiverade.