MY World

MY World – gör din röst hörd

Gör din röst hörd genom att rösta på FN:s nya utvecklingsmål post-2015 i den världsomfattande kampanjen MY World. Rösta i röstningsstationen på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket eller på My World.

MY World

MY World är en världsomfattande kampanj som uppmuntrar människor att rösta på vilka frågor världens ledare bör prioritera i den nya globala utvecklingsagendan efter 2015. Kampanjen drivs av ett flertal samarbetspartners, däribland FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Du kan vara med och rösta genom att välja 6 områden, av 16 möjliga, som du tror skulle göra störst skillnad i ditt eget liv och främja mänsklig utveckling i världen. De 16 områdena täcker de åtta millenniemålen som löper ut 2015, men har utökats med frågor om bland annat hållbar utveckling och säkerhet. Kampanjen är världsomfattande och man kan läsa mer på www.myworld2015.org. Var med och gör din röst hörd!

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har under en månads tid lånat en röstningsstation från Svenska FN-förbundet där man röstar med polletter. Man kan också rösta online via länken
myworld2015.org/?partner=Uppuni.

VAR? Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
NÄR? 8 april – 8 maj 2015
HUR? Kom och rösta i vår röstningsstation, eller online via länken
myworld2015.org/?partner=Uppuni

Kommentarer inaktiverade.