Nytt på biblioteket för höstterminen 2018

Nytt på biblioteket höstterminen 2018

Lagom till terminsstarten, hösten 2018, inför Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket hemlån på juridisk litteratur för alla, samt satsar på den virtuella informationstjänsten ”Fråga biblioteket”.

Måndagen den 3 september startar en ny termin vid Uppsala universitet. Från och med denna dag kommer det att vara möjligt för alla att låna hem juridisk litteratur från Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

Litteraturen i de öppna samlingarna kommer ha en lånetid på 7 dagar. Äldre material från arkiv och magasin kommer att kunna lånas på 30 dagar. Undantag kommer att finnas men lånetiden syns i bibliotekskatalogen. När det gäller kurslitteraturen kommer det att finnas två exemplar av varje kursbok tillgänglig för hemlån. Ett exemplar av varje titel är fortfarande ”EJ HEMLÅN”.

Under en övergångsperiod kan en del av dessa fortfarande ha en röd EJ HEMLÅN-lapp på sig och ändå vara möjliga att låna via vår utlåningsapparat.

För att kunna låna krävs att studenter och forskare vid Uppsala universitet aktiverar sitt campuskort som lånekort. Det görs på något av Uppsala universitets olika bibliotek. För övriga låntagare ordnar vi med ett särskilt lånekort.

Orsaken till att vi gör denna förändring

Vi har sedan flytten till Slottsgränd 3 märkt att studieplatserna i biblioteket inte räcker till och att under studieintensiva perioder kan det vara fullt i salarna redan kl 9.15. Utlån av litteratur möjliggör användning av läsplatser vid t.ex. Munken och Gamla Torget.

Bild1

Under sådana här perioder är kurs-/och PM-litteratur mycket efterfrågad. Det kan vara svårt att få tag på viss litteratur. Ändringen möjliggör att ställa sig i kö på en utlånad bok.

Övriga juridiska bibliotek inom Norden lånar ut större delen av sina samlingar och har god erfarenhet av detta. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Uppsala väljer nu att följa i samma spår.

Begränsad servicenivå i informationstjänst

På måndag 3 september återgår Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket till ordinarie öppettider. En förändring är att informationstjänsten öppnar först kl 10. Mellan 8:30-10 kommer besökare att hänvisas till bibliotekets virtuella informationstjänst ”Fråga biblioteket”, samt självbetjäning via utlånings- och återlämningsmaskiner vid entréplan.

Orsaken till att vi gör denna förändring är att vi har märkt att besökarnas behov i början av dagen främst är tillgång till studieplats samt lån av kursböcker. I och med de nya tekniska hjälpmedel, som t.ex. utlånings- och återlämningsmaskiner samt den virtuella informationstjänsten Fråga biblioteket, har frågor i den fysiska informationsdisken minskat.

Med dessa åtgärder hoppas vi kunna erbjuda en fortsatt god service till våra studenter och forskare, samt övriga besökare till biblioteket.

Välkommen till Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket!

Kommentarer inaktiverade.