Romfördraget 60 år

Romfördraget 60 år – 25 mars 2017

60 års arbete med fred, demokrati och solidaritet. Vi uppmärksammar jubilaren, Romfördraget – som utgör grunden till EU-samarbetet, på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket med en bokutställning. 

Rom 60 årI dagarna är det 60 år sedan som Romfördraget slöts. Romfördraget utgör grunden till EU-samarbetet och undertecknades i Rom den 25 mars 1957 av Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Tyskland och Italien.

EU-kommissionen har, i samband med denna årsdag, lagt fram en vitbok om EU:s framtid, som ett bidrag till toppmötet i Rom den 25 mars 2017. Den innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras fram till 2025 beroende på hur man väljer att agera.

I Sverige anordnas ett antal evenemang i samband med EU:s 60-årsjubileum – i Stockholm, Lund och Halmstad. Se vidare info på Europeiska kommissionen/Representation i Sverige under fliken Evenemang:
https://ec.europa.eu/sweden/events/eu60_en

Bokutställning på biblioteket

Romfördraget_IMG_0421_webDag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket uppmärksammar vi detta med en mindre bokutställning – böcker med koppling till EU under 60 år samt böcker som belyser dagens utmaningar i form av ett minskat förtroende för EU där Storbritannien beslutat sig för utträde samt att nationalistiska, politiska partier intagit en allt starkare ställning i flera europeiska länder.

I Europaperspektiv 2017 – en bok med titeln Tilliten i EU vid ett vägskäl – diskuterar elva ledande svenska forskare förtroendet för EU som politiskt och ekonomiskt projekt och tilliten mellan unionens medlemsstater, EU:s institutioner och dess medborgare.

Vill du veta mer? Välkommen under bibliotekets öppettider!

Kommentarer inaktiverade.