Biblioteket arrangerade skatterättsdag

Biblioteket arrangerade skatterättsdag

Den 27 augusti stod Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket som arrangör för en utbildningsdag på temat skatterätt i laborativa lärosalen på Blåsenhus. Deltagarna var bibliotekarier från universitetsbibliotek, domstolar och advokatbyråer. Även några representanter för juridiska databaser fanns på plats och lämnade information om sina tjänster.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har en omfattande samling av juridisk litteratur, och tillhandahåller också databaser och annat elektroniskt material inom juridiken. Biblioteket har sedan länge ett framgångsrikt samarbete med juridiska fakulteten i Uppsala, och samverkar också med juridiska bibliotek och institutioner i övriga Sverige.

IMG_0225

Programmet på utbildningsdagen den 27 augusti inleddes med att Bertil Wiman, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen, talade om de skatterättsliga källorna utifrån ett forskarperspektiv och vilken utveckling som skett på området under hans karriär. Tidigare behövde man samla material under forskningsresor, medan mycket material numera finns tillgängligt online via bibliotekets databaser.

Förmiddagens andra talare, Martin Berglund, är forskare i finansrätt vid juridiska institutionen. Han talade utifrån sin erfarenhet som lärare om arbetet med skatterättsliga case, vilka bygger på situationer som studenterna kan tänkas möta i det framtida yrkeslivet. Biblioteket deltar i undervisningen med ett seminarium om hur man söker skatterättsliga källor.

skatterättsdagenUnder eftermiddagen hade vi besök av Katharina Beberweil, bibliotekschef vid International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) i Amsterdam. Hon berättade om IBFD:s verksamhet, och ledde också en praktisk övning där deltagarna fick lära sig använda databasen IBFD Tax Research Platform, som Uppsala universitetsbibliotek abonnerar på.

Dagen var uppskattad både som kompetensutveckling, och som en möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med verksamma på andra bibliotek.

Kommentarer inaktiverade.