Drug Synthroid Online (Levothyroxine) is used for treating low thyroid hormone levels and certain types of goiters. Abilify (Aripiprazole) is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder, depression. Click to see full text here:

Stiftelsen

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets huvudmän är Uppsala kommun, Uppsala universitet och Svenska FN-förbundet.

Foto: Uppsala kommun och Mateusz Stachowski

[Stiftelsen] [Stiftarna] [Ledamöterna] [Dokument] [Länkar]

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala har till uppgift att sprida kännedom om internationella frågor. Stiftelsen ska också verka för internationell förståelse och samarbete i Dag Hammarskjölds anda, med utgångspunkt i FN:s verksamhet.

Det här är Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala ansvarar för att Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket hålls öppet för alla. Stiftelsen bildades 1990. De tre stiftarna är Uppsala kommunUppsala universitet och Svenska FN-förbundet. Finansieringen sker främst med kommunala och statliga medel.

Stiftelsens mål

Enligt stadgan ska Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

  • sprida kännedom om internationella frågor.
  • verka för internationell förståelse och samarbete.
  • hålla litteratur tillgänglig för forskning, undervisning och allmänheten.
  • förvara, vårda och förnya bibliotekets samlingar.
  • fungera som depåbibliotek för det officiella FN-trycket i enlighet med anvisningar från Förenta Nationerna.