Drug Synthroid Online (Levothyroxine) is used for treating low thyroid hormone levels and certain types of goiters. Abilify (Aripiprazole) is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder, depression. Click to see full text here:

Stiftarna

En stiftelse, tre stiftare

[Stiftelsen] [Stiftarna] [Ledamöterna] [Dokument] [Länkar]

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket består av de tre stiftarna Uppsala kommun, Uppsala universitet och Svenska FN-förbundet. Alla tre är med och finansierar Dag Hammarskjöld- och Juridiska biblioteket.


Uppsala kommun

Uppsala kommun

Uppsala kommun i Uppsala län är Sveriges fjärde folkrikaste kommun. Uppsala, med över 200 000 invånare, är residensstad och växer med 3000 – 4000 invånare per år. Här finns också ärkebiskopssätet och Nordens största domkyrka. Uppsala universitet sätter sin prägel på dagens Uppsala, liksom stadens kulturskatter och rika historia.


Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsala universitet är Nordens äldsta, grundat år 1477. Det har idag nio fakulteter med totalt 6000 anställda och 40 000 studenter. Femton Nobelpristagare har studerat eller tjänstgjort här och universitetet rankas som ett av norra Europas bästa universitet. Här bedrivs både internationell forskning i världsklass och högklassig utbildning på grund- magister- och masternivå.


Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet är en ideell förening med kansli i Stockholm. Förbundet verkar för att mänskliga rättigheter respekteras, krig förebyggs och att de så kallade millenniemålen förverkligas. Svenska FN-förbundet följer FN:s arbete och sprider kunskapen vidare till lokala föreningar, skolor och svensk allmänhet. Svenska FN-förbundet har över 5600 medlemmar, fördelade över mer än hundra lokalföreningar.