Till minne av Dag Hammarskjöld

Generalsekreterare, fredsmäklare, statstjänsteman, författare, fotograf, naturälskare, vi minns uppsalabon som blev internationellt känd för sitt arbete i FN. Den 18 september är det 60 år sedan Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka. Biblioteket som kom att bära hans namn hedrar hans minne med en utställning i lokalerna, samt ny litteratur i Hammarskjöldsamlingen.

Lördagen den 18 september är det 60 år sedan FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld tragiskt omkom i en flygolycka i Nordrhodesia – i dag Zambia. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Uppsala har sammanställt en utställning till hans minne. Utställningen fokuserar på olika delar av hans liv och gärningar med material hämtat ur bibliotekets samlingar: Uppsalabon, statstjänstemannen, generalsekreteraren, författaren, fotografen, naturälskaren, biblioteksivraren och händelserna kring hans död.

Uppsalabon

Dag Hammarskjöld föddes i Jönköping men kom redan som tvååring till Uppsala när hans far Hjalmar Hammarskjöld tillträdde som landshövding. Dag Hammarskjöld tillbringade sin barndom och ungdomsår i staden som han kom att betrakta som sin hemstad. Efter studentexamen vid Uppsala högre allmänna läroverk (Katedralskolan) studerade han bland annat litteraturhistoria, filosofi, nationalekonomi och juridik vid Uppsala universitet. I Uppsala ligger han också begravd på Gamla kyrkogården.

Doktor, statstjänsteman, internationell ämbetsman

Efter grundutbildningen i Uppsala började Dag Hammarskjöld som förste sekreterare i arbetslöshetskommittén i Stockholm. Han doktorerade i nationalekonomi vid Stockholms högskola 1933. Dag Hammarskjöld hade en lång karriär inom svensk politik. Han var bland annat sekreterare i 1927 års arbetslöshetsutredning, statssekreterare i finansdepartementet och kabinettsekreterare i utrikesdepartementet.

Dag Hammarskjöld arbetade internationellt bland annat som svensk delegat vid OECC-förhandlingarna på 1940-talet. Några år senare efterträdde han den norske generalsekreteraren Tryggve Lie på FN:s högsta post. Ett ämbete han innehade till sin död.

Under åren 1953 och 1961 verkade han för fredliga lösningar i flertalet konflikter. Ibland försökte han också personligen att medla mellan de stridande. Hammarskjöld utformade FN:s mandat att inrätta fredsbevarande styrkor. Dessa har blivit ett bestående inslag i FN:s krisåtgärder.

Författaren, fotografen och naturälskaren

Dag Hammarskjöld både skrev själv och översatte andras verk. Hans mest kända bok är Vägmärken som är en samling reflektioner, skrivna mellan 1925 och 1961. Manuskriptet till boken hittades i hans lägenhet i New York efter Hammarskjölds död, tillsammans med ett brev till vännen Leif Belfrage där Hammarskjöld gav denne tillstånd att publicera verket vilket skedde första gången 1963. Boken har blivit översatt till en mängd olika språk.

Både under sina uppdrag och på sin lediga tid ägnade sig Hammarskjöld åt fotografering. Kameran var alltid med på hans resor. Han ägnade sig även åt fjällvandring och bergsklättring. Han var också styrelsemedlem i Svenska turistföreningen från 1940 och ordförande i svenska fjällklubben 1946–1951.

Biblioteksivraren

Dag Hammarskjöld var mycket intresserad av bibliotek och ansåg dem vara mycket viktiga. Han menade att FN inte skulle överleva om inte information om organisationens arbete spreds. Alla måste kunna ta del av FN:s material och dokument. Hammarskjöld tog initiativ till FN:s bibliotek i New York som inte blev färdigt förrän efter hans död, i oktober 1961. Biblioteket uppkallades efter honom: Dag Hammarskjöld Library.

Av samma anledning grundades Dag Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala 1966 för att hedra minnet av den framlidne generalsekreteraren. Det beslutades att det nya biblioteket skulle fokusera på material om FN och organisationens arbete. I dag är det officiella namnet Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket och biblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek. Inriktningen är alltjämt densamma.

Utställningen

Utställningen finns på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Slottsgränd 3, Uppsala till och med den 24 september 2021. Öppettiderna för biblioteket hittas på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats.

Passa även på att se den fina Dag Hammarskjöld-bysten gjuten i brons efter Carina Aris förlaga eller besök Hammarskjöldrummet i vilket Hammarskjöldsamlingen står. Hammarskjöldsamlingen finns dokumenterad i 2011-års bibliografi och addendum från 2021.

Tidigare inlägg om Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjölds röst

Fotografen Dag Hammarskjöld

KulturNatten i världshändelsernas centrum: Dag Hammarskjöld och FN (2016)

Artikel om Dag Hammarskjöld

För 60 år sedan: Tusentals studenter hedrade Dag Hammarskjöld

Film

Producerad av Öhrn Media/Dag Hammarskjöldbiblioteket, Uppsala, 2011.

Dag Hammarskjöld’s Uppsala (Engelska)
I samband med utställningen delas filmen (dvd) Dag Hammarskjölds Uppsala ut. Dvd:n innehåller både den engelska och svenska versionen.

Kommentarer inaktiverade.