Workshop för FN-bibliotek i Norden och Baltikum

Workshop för FN-bibliotek i Norden och Baltikum

Dag Hammarskjöldbiblioteket, Uppsala, har tillsammans med Förenta Nationernas Dag Hammarskjöldbibliotek, New York, anordnat en workshop för FN-bibliotek i Norden och Baltikum.

Målet med den internationella workshopen var att samla regionens FN-bibliotek för att uppmuntra informationsspridning och utbyte av kunskap, samt för att bygga nätverk.

Ansvarig för konferensen var FN‐bibliotekarien Gunnel Torén och huvudföreläsare var Mr Anatoli Sidorenko, koordinator för FN:s depåbibliotek vid Dag Hammarskjöld Library i New York. I konferensen deltog 41 bibliotekarier från depåbibliotek, universitets‐ och högskolebibliotek, domstolar, special- och parlamentsbibliotek.

Läs mer om workshopen på FN:s webbplats (på engelska).


Kommentarer inaktiverade.